Metode

Jeg er uddannet oplevelsesorienteret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København (2009).

Det indebærer, at det er selve mødet mellem dig og mig “her-og-nu”, som danner udgangspunkt for vores arbejde.

Som terapeut lytter jeg til din historie og spørger ind til den, så du får mulighed for at sætte ord på dine tanker og følelser, og ved at spejle og reformulere det, jeg ser og det jeg hører, hjælper jeg dig til at få overblik over, hvad der sker inden i dig. Kropslige fornemmelser har også deres plads i rummet, da de ofte taler et mere direkte sprog.

I terapien er samtalen central, men det betyder ikke, at det kun er intellektet, der aktiveres. Det er væsentligt, at følelserne også kommer på banen. Både “her-og-nu”-følelserne og dem fra dengang. Gerne ved hjælp af gestalt-terapeutiske øvelser.

Ud over det humanistiske-eksistentielle tilgang, som er fundamentet i min arbejdsmetode, henter jeg stor inspiration i mindfulness-universet. Det betyder, at værdier som accept, venlighed, tålmodighed og medfølelse får en central rolle i alt det, som vi møder undervejs, og jeg bruger gerne guidede meditationer som arbejdsredskab, når det passer ind.

Med andre ord gælder det om at inddrage både tanker, følelser, krop og sjæl. Alle dimensioner skal med i arbejdet, således at man efterhånden kan begynde at ændre sin adfærd i retning af noget, som er mere i harmoni med det, vi hver især gerne vil med vores liv.