Hvorfor psykoterapi?

Psykoterapi handler groft sagt om at lære sig selv at kende.

Det foregår typisk ved at blive mere opmærksom på de mange tanker, følelser og krops-fornemmelser, som hele tiden opstår i os, og lære at håndtere dem på en mere bevidst og kærlig måde. Derved bliver vi ikke så let overvældet af dem – eller ofre for dem. Langsomt vokser friheden til at sige til og fra, så vi kan gå mere målrettet efter det, som er vigtigt for os hver især.

Når vi lærer os selv at kende, bliver det nemmere at gå i den ønskede retning, træffe de vigtige beslutninger, der skal til, og sætte de grænser, som understøtter vores valg. Dermed vokser vi som mennesker, og vores voksende selvværd gør os bedre i stand til at finde et trygt og stabilt ståsted, hvorfra vi kan møde verden og dens udfordringer.

Ofte opsøger vi først psykoterapi, når vores verden bliver grå, meningsløs eller ramler helt. Men selvom man ikke befinder sig i en livskrise, kan psykoterapi også bidrage til at gøre livet rigere, kærligere og mere bevidst og meningsfuldt.

I det terapeutiske rum arbejder vi med mange forskellige temaer. Nogle af de hyppigste er (i vilkårlig rækkefølge):

 • at sætte grænser over for andre
 • at styrke sit selvværd
 • at lære sig selv at kende
 • at få overblik over sit liv
 • at acceptere sig selv som man er
 • at udfolde sin kønsidentitet
 • at håndtere sårbarhed eller vrede
 • at leve med en alvorlig diagnose
 • at åbne op for kærligheden
 • at få livsglæden tilbage
 • at giv udtryk for sine følelser og behov
 • at finde mening og retning
 • at tage ansvar for sit liv
 • at håndtere stress eller konflikter
 • mfl.

Uanset hvad din henvendelse drejer sig om, vil det oftest være en hjælp at tale om det med en, som forholder sig neutralt og ikke har nogen bestemte forventninger til dig. En, der kan hjælp dig med afklaring og overblik, så du kan se din livssituation med nye øjne og lære at håndtere den på en konstruktiv måde.

Hvis vi arbejder sammen, vil jeg støtte dig i at blive mere dig selv, udfolde dine egne styrker og ressourcer, acceptere dine livsvilkår – og i sidste ende leve et liv, som er mere i harmoni med dig selv og dine kerneværdier.

Jeg glæder mig til at møde dig.

Francois Pichon, psykoterapeut